Huisregels

Hieronder volgen de afspraken die wij graag met u maken omtrent de behandelingen in onze praktijk.

Wellicht leest u e.e.a. ook al elders op de website, maar hier kunt u ook een overzichtelijke afdruk van maken of opvragen aan de balie.

Allereerst is het alleen mogelijk telefonisch afspraken te maken.
De afspraken zijn zodanig maatwerk dat wij dit tot op heden persoonlijk doen, graag uw begrip en medewerking hiervoor.

Wij verzoeken u vriendelijk strak op tijd voor de afspraak aanwezig te zijn. Wij hebben dan de beste mogelijkheden om ons schema juist te laten verlopen. Wij kunnen niet altijd voorkomen dat de behandeltijd uitloopt (denk aan mensen die voorgaand te laat kwamen, spoedgevallen die tussendoor behandeld moeten worden of een behandeling die door onvoorziene omstandigheden uitloopt). Dit zal gezien onze moderne planning echter niet vaak gebeuren. Komt u te laat, waardoor de behandeling niet meer kan plaatsvinden dan worden u conform onderstaande alinea de kosten in rekening gebracht.

Als u een afspraak moet wijzigen of afzeggen, dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te doen, daar wij anders de tijd in rekening mogen brengen, ongeacht de redenen van de annulering. Zegt u later af, doe dit dan altijd zo snel mogelijk (voor maandag bv. via E-mail) dan kunnen we misschien nog een andere afspraak inplannen en hoeft u ook geen kosten te betalen.

Wilt u informatie of uitleg, vraag dit dan aan de balie of zoek op de site bij mondgezondheid naar interessante items. Zo kunnen wij voor grotere behandelingen ook begrotingen printen.

Patiënten uitschrijven zullen wij niet snel doen, als het echter verstandiger is de behandelrelatie te beëindigen en u naar een andere praktijk over te schrijven, dan doen wij dat in overleg met u. Grondige redenen hiervoor kunnen zijn het meerdere malen niet verschijnen op uw afspraken of het veel te laat betalen van rekeningen. Dit zijn voorbeelden van zaken die een enorme druk op de relatie tandarts- patiënt met zich meebrengen.

Tenslotte verzoeken wij u regelmatig (halfjaarlijks en in sommige gevallen minimaal jaarlijks) langs te komen voor controle, als u langer wegblijft, kunnen grotere problemen ontstaan dan wenselijk. Ook dienen regelmatig röntgenfoto’s (volgens protocol bijv. bite-wings eens per 2-3 jaar)  gemaakt te worden om tijdig problemen te voorzien. Wij sturen u zo netjes mogelijk herinnering oproepen, toch blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het regelmatig komen voor controles!

Hoogachtend,

Tandartsencentrum Vught.